طرح تاتو اعداد رومی روی بدن

تاتو بدن ، تاتو اعداد ، تاتو رومی ، تاتو پشت آرنج، تاتو کار خوب

طرح تاتو اعداد رومی روی پشت آرنج

طرح تاتو اعداد رومی روی بدن
سایت تاتو کار (امتیازتان را به این مطلب چقدر است)

تاتو بدن با اعداد رومی بر روی تمام نقاط بدن

تاتو اعداد برای نوشتن تاریخ تولد ، تاریخ ازدواج و تاریخ روز های مهم برای افراد بکار میرود .
طریقه نوشتن تاریخ اعداد در زیر امده است .
مثال :
1398برابر است با

MCCCLXXXXVIII

یا 1400 برابر است با

MCCCC

I – 1
V – 5
X – 10
L – 50
C – 100
D – 500
M – 1,000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.